Ogólnopolska Giełda Projektów 2017 - nabór projektów

0%
 • Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Giełdy Projektów odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 roku w Gdyni dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Gdyni, Muzuem Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Filmowego i Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wydarzenie pod hasłem "animacja + woda" wpisuje się tematem w obchody Roku Rzeki Wisły i dotyczy projektów związanych z kulturotwórczą rolą terenów wodnych. 

  Do naboru można zgłaszać projekty edukacyjne i animacyjne, które:

  - wykorzystują wodę (w szczególności: rzeki, jeziora, morze) i obszary nadwodne (jak również wyspy) jako miejsca działań kulturalnych;
  - odkrywają i popularyzują historię i kulturę polskich obszarów wodnych i oraz miejsc położonych nad wodą i na wodzie (m.in.: porty, twierdze, wyspy, wioski rybackie, żuławy, doliny rzeczne, miejsca będące świadkami ważnych wydarzeń, obiekty pływające);
  - podtrzymują tradycje zawodów i rzemieślników (np. rybaków, szkutników, flisaków, włóczków, żeglarzy, marynarzy) związanych z wodą;
  - rozwijają twórczość artystyczną opartą o tematykę wodną (w tym: muzyka i projekty dźwiękowe, poezja, malarstwo, rzeźba, instalacje, neony, fotografia, film, teatr, murale);
  - odkrywają i popularyzują lokalne, regionalne oraz narodowe dziedzictwo i tradycje związane z obszarami wodnymi oraz odkrywają historię i korzenie, związane z regionalnymi zwyczajami i obrzędami wodnymi;
  - popularyzują wiedzę o historii architektury i urbanistyki obszarów nadwodnych (tradycyjnych i współczesnych) ;
  - popularyzują i odkrywają polski krajobraz kulturowy i polską przestrzeń kulturową obszarów nadwodnych;
  - wykorzystują i tworzą małą architekturę wodną w miastach;
  - poruszając temat związany z wodą, łączą naukę i sztukę.

  Projekty muszą być zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do 31 października 2017 roku lub być na zaawansowanym etapie realizacji.

  Ocenie nie podlegają projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Giełdy. 

  Pamiętaj! Zależy nam na osobistej narracji o projekcie, a nie formalnym języku używanym zazwyczaj we wnioskach.

  Czas trwania naboru: 22 maja - 9 lipca 2017 roku. 

  Przed wypełnieniem formularza przeczytaj REGULAMIN, a w szczególności zawarte w nim kryteria oceny.

  W razie pytań technicznych prosimy o kontakt:
  Irena Madej, imadej@nck.pl, 22 210 01 94
  Anna Ciecierska, aciecierska@nck.pl, 22 210 01 82
  Paulina Kobza-Prot, pkobza@nck.pl, 22 210 01 64

  POWODZENIA!

Ładowanie
Ładowanie...